ติดต่อเรา

 

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

หมายเลขโทรศัพท์ 055-968660-2

หมายเลขโทรสาร 055-968609

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609