ติดต่อเรา

 

กองกิจการนิสิต งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

หมายเลขโทรศัพท์ 055-96-1225

หมายเลขโทรสาร 055-96-1223

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223