Articles

กิจกรรมผูกผ้าขาวให้ต้นเสลา และทำความสะอาดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมพลจิตอาสาทั้งนิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมผูกผ้าขาวให้ต้นเสลา บริเวณถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ชื่อกิจกรรม "เสลาเรา-นเรศวร" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้คงอยู่สร้างความสวยงามตลอดเส้นทาง

     เสลา (สะ-เหลา) นอกจากจะเป็นพันธุ์ไม้พระราชทาน เพื่อปลูกเป็นมงคลแก่จังหวัดนครสวรรค์แล้ว ยังเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ดอกเสลาจะบานสะพรั่ง สีสันสวยงาม ชวนให้นักถ่ายภาพมาเก็บภาพกันเป็นจำนวนมาก

     ลักษณะของเสลา

     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

     วงศ์ : LYTHRACEAE

     ชื่ออื่น : ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ อินทชิต

     ไม้ต้น : ผลัดใบขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น ทึบสีเขียวเข้ม กิ่งมักย้อยห้อยลง

     เปลือก : สีเทาดำ มีรอยแตกระแหงเป็นทางยาวตลอดลำต้น

     ใบ : ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม แผ่นใบยาวแบบรูปขอบขนานกว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาวเล็กน้อย โคนมน ผิวใบมี ขนปุยอ่อนนุ่ม ทั้ง 2 ด้าน

     ดอก : สีม่วงสดเวลาดอกบานช่อดอกจะแน่นเป็นรูปทรงกระบอกก้านช่อดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่ม สีเหลืองปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมักมี 6,7 หรือ 8 กลีบที่ผิวนอกของกลีบรองกลีบดอกรูปถ้วยเมื่อ บาน มีขนาดกว้าง 6.8 -8.2 เซนติเมตร

     ผล : เกือบกลมผิวแข็ง ยาวประมาณ 1.5-2.1 เซนติเมตร ผลแห้งแตกตามยาว 5-6 พูเมล็ด จำนวนมาก มีปีก

     ขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด 1 กิโลกรัมมีเมล็ดประมาณ 170,000 เปอร์เซนต์การงอก 75 %ช่วงเวลาที่ใช้ในการงอก 20 วัน ช่วงเวลาใช้เพาะชำ 4 เดือน จะได้ความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร

  

     โดยกิจกรรมผูกผ้าขาวให้เสลาในครั้งนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนดังนี้

     1. ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ / ศิษย์เก่า มศว พล. / มน. / ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 58 มอบเงินสนับสนุนซื้อผ้าขาว จำนวน 1,000 บาท

     2. คุณขวัญทิวา โฉมแดง ศิษย์เก่า มศว พล. มอบเงินสนับสนุนซื้อผ้าขาว จำนวน 250 บาท

     3. คุณเกษรินทร์ แก้วทรัพย์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงแรงตัดผ้าขาวเพื่อนำไปผูกต้นเสลา

     4. เงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมผูกต้นเสลา เมื่อปี 59 จำนวน 1,000 บาท (จากกองกิจการนิสิต)

     5. คุณรุ่งนภา ท่วมไธสง ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนซื้อผ้าขาว จำนวน 200 บาท และลงแรงช่วยตัดผ้าขาว

     6. ครอบครัวประดุจพงษ์เพ็ชร มอบเงินสนับสนุน 500 บาท

 

     นอกจากนี้ จิตอาสายังได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้แห้ง บริเวณถนนสายในหน้า ม.นเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์รถเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์มาช่วยในการทำกิจกรรมครั้งนี้

     ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่าน ที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ให้เกิดเพื่อสถาบันการศึกษาของเรา

     ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จากร้านข้าวต้มอารมณ์ดี นำน้ำดื่มสมุนไพรมาให้ดื่มชื่นใจ

     ขอขอบพระคุณพี่ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน

     ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย ที่สั่งสอนให้เรามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

 

ข้อมูล https://sites.google.com/site/tnsela21/

 

IMG_3876.JPGIMG_3880.JPGIMG_3884.JPGIMG_3891.JPGIMG_3892.JPGIMG_3894.JPGIMG_3895.JPGIMG_3896.JPGIMG_3899.JPGIMG_3902.JPGIMG_3903.JPGIMG_3905.JPGIMG_3907.JPGIMG_3910.JPGIMG_3911.JPGIMG_3913.JPGIMG_3916.JPGIMG_3922.JPGIMG_3924.JPGIMG_3926.JPGIMG_3928.JPGIMG_3930.JPGIMG_3936.JPGIMG_3942.JPGIMG_3945.JPGIMG_3959.JPGIMG_3961.JPGIMG_3970.JPGIMG_3973.JPGIMG_3974.JPGIMG_3975.JPGIMG_3978.JPGIMG_3982.JPGIMG_3983.JPGIMG_3986.JPGIMG_3988.JPGIMG_3992.JPGIMG_3993.JPGIMG_3997.JPGIMG_4000.JPGIMG_4001.JPGIMG_4007.JPGIMG_4009.JPGIMG_4011.JPGIMG_4013.JPGIMG_4014.JPGIMG_4018.JPGIMG_4019.JPGIMG_4021.JPGIMG_4025.JPGIMG_4053.JPGIMG_4071.JPGIMG_4072.JPGIMG_4076.JPGIMG_4077.JPGIMG_4079.JPGIMG_4086.JPGIMG_4087.JPGIMG_4089.JPGIMG_4092.JPGIMG_4100.JPGIMG_4107.JPGIMG_4108.JPGIMG_4113.JPGIMG_4115.JPGIMG_4117.JPGIMG_4118.JPGIMG_4122.JPGIMG_4124.JPGIMG_4125.JPGIMG_4128.JPGIMG_4129.JPGIMG_4132.JPGIMG_4133.JPGIMG_4134.JPGIMG_4135.JPGIMG_4138.JPGIMG_4140.JPGIMG_4141.JPGIMG_4145.JPGIMG_4151.JPGIMG_4167.JPGIMG_4182.JPGIMG_4184.JPGงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223