Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พฤศจิกายน 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
4 พฤศจิกายน 2558 -งดออกอากาศ เนื่องจากเครื่องส่งขัดข้อง- -  - - -
11 พฤศจิกายน 2558

-สรุปกิจกรรมแรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

-เสียงสัมภาษณ์ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย / อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 46 / ศิษย์เก่า ป.เอก พัฒนาสังคม รหัส 47 / ศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ปี 53
 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2558

-สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม NU Book Fair ครั้งที่ 16 พร้อมเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 2 ท่าน ได้แก่ คุณหลิน เลขา สุขประเสริฐ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 49 และคุณตังเม จุฬารัตน์ ทองอร่าม ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ รหัส 50

-ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “อาภรณ์ 3 มนต์เสนห์แห่งสิ่งทอ”
 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
25 พฤศจิกายน 2558

-ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ลอยกระทงที่วัดคุ้งวารี

-ศิษย์เก่าทำกิจกรรมระดมทุนเพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นายมนตรี วงษ์รักษ์ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รหัส 47 ซึ่งทำในนามของ ดร.อรทัย ชินอัครวงษ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ศิษย์เก่า ป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รหัส 51
 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ - คลิก ดาวน์โหลด

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223