Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ตุลาคม 2558

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
7 ตุลาคม 2558

 -ประชาสัมพันธ์ “แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” วันที่ 7 พ.ย.58 พร้อมเสียงประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

-งานคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์ฯ “เกษตรนเรศวรรวมใจคืนถิ่น” วันที่ 7 พ.ย.58

-งานคืนสู่เหย้าคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 6 “Homecoming & Reunion 2015” วันที่ 24 ต.ค.58
นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2558

 -นายกิตติพงษ์ สุขเคหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสปี้คอร์น สตอรี่ จำกัด (ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 49 / ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558) จัดกิจกรรมมอบทองและทุนการศึกษาให้นิสิต พร้อมเสียงสัมภาษณ์

-งาน “ร้อยรัดดวงใจ สายใยศึกษา เรือแจวคืนท่า ลูกสีฟ้าคืนถิ่น” วันที่ 17 ต.ค.58

-งาน “แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” วันที่ 7 พ.ย.58

-แนะนำศิษย์เก่า จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พญ.รัชฎาพร สีลา แพทย์ประจำโรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ศิษย์เก่า ป.ตรี แพทย์ (แนวใหม่ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ รหัส 46  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิษย์เก่า ป.โท บริหารธุรกิจ รหัส 47 ได้รับประทานรางวัล “ทับทิมสยาม” ประจำปี 2558
 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
21 ตุลาคม 2558

-NU Alumni Club Card บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า

-งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 วันที่ 2-8 พ.ย.58

-NU Book Fair 2015 วันที่ 11-18 พ.ย.58

-งาน “แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” วันที่ 7 พ.ย.58

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
28 ตุลาคม 2558

-ครบรอบ 12 ปี คณะสังคมศาสตร์

-งาน “แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” วันที่ 7 พ.ย.58
 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก ดาวน์โหลด

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223