Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง สิงหาคม 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
 7 สิงหาคม 2556

 - ประชาสัมพันธ์การอบรม "Marketing & Brand Building" 

 - แนะนำศิษย์เก่า เสือเหลือคืนถิ่น จากคณะวิทยาศาสตร์

 - แนะนำศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
14 สิงหาคม 2556

 - ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2556 / กิจกรรมต่างๆของนิสิตใหม่

 - ประชาสัมพันธ์การอบรม "Marketing & Brand Building"

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติจำนวน 2 ท่าน

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  -
คลิก 
21 สิงหาคม 2556

 - สรุปการจัดการอบรม "Marketing &  Brand Building"

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนิสิตใหม่

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ท่าน

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 
28 สิงหาคม 2556

 - กิจกรรมต่างๆของนิสิต

 - ประชาสัมพันธ์กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นปี 56 พลโทปรีชา จันทร์โอชา

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223