Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ตุลาคม 2556

 

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

 

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด
2 ตุลาคม 2556

 - ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556

 - การจัดงานคืนสู่เหย้า คณะวิทยาศาสตร์

 - การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ 

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก
9 ตุลาคม 2556

 - เล่าเรื่องราวประวัติมหาวิทยาลัย วันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 - การคัดเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558

 - งานคืนสู่เหย้า คณะวิทยาศาสตร์

 - เสียงนโยบายการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า จาก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง  - คลิก 
16 ตุลาคม 2556

 - สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - การทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

 - การจัดงาน "เสือเหลืองคืนถิ่น ปี 2556 " ของคณะวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223