Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พฤศจิกายน 2557

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
5 พฤศจิกายน 2557

 - ศิษย์เก่า กยศ. นายกิตติพงศ์  สุขเคหา

 - ศิษย์เก่าประกวดนางสาวไทย นางสาวคเณพร  อินต๊ะมูล

 - NU Alumni Magazine ฉบับที่ 6

 - NU Book Fair / Rice Basket

 - สาระความรู้เกี่ยวกับท่าทางการนอน

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2557

 - Rice Basket ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

 - เสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

    ศิษย์เก่า มศว พิษณุโลก

 - NU Book Fair

 - สัมภาษณ์ นางสาวธัญญารัตน์  อินทร์เมือง ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

    ป.โท สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร เกี่ยวกับกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลของชมรมศิษย์เก่ามหาบัณฑิต BEC

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
19 พฤศจิกายน 2557

 - งดออกอากาศ                                                                                           

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
26 พฤศจิกายน 2557

 - นางสาวคเณพร อินต๊ะมูล ศิษยืเก่าได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพ จากเวทีการประกวดนางสาวไทย

 - กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

 - สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศิษยืเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 - โครงการ 60 เครือข่าย 60 ฝาย ถวายพระเทพ 60 พรรษา

 - กิจกรรมเดิน-วิ่ง ชมประวัติศาสตร์เมืองสองแคว มินิมาราธอน 57

 - สาระความรู้เกี่ยวกับการดื่มน้ำ

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223