Articles

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ตุลาคม 2557

รายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 20.15 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz

ออกอากาศวันที่  เนื้อหา  ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ร่วมดำเนินรายการ รับฟัง/ดาวน์โหลด   สคริปรายการ   
1 ตุลาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์งาน 21 ปี เกษตรนเรศวรคืนถิ่น 

 - ประชาสัมพันธืงาน "ย้อนรอย ร้อยรัดดวงใจ สายใยศึกษา เรือแจวคืนท่า

    ลูกสีฟ้าคืนถิ่น" พร้อมเสียงสัมภาษณ์นาย อำนวย สีนาค

 - ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคัดเลือกศิษย์เก่า กยศ. ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2557

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Rice Basket

 - เกร็ดความรู้เรื่อง อาหารต้องห้าม ขณะท้องว่าง

นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด
8 ตุลาคม 2557

 

 - การมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ พร้อมเสียงสัมภาษณ์
 - ประชาสัมพันธ์การอบรม “เปิดร้านออนไลน์ รู้แล้วรวยได้ ง่ายจัง”
 - ประชาสัมพันธ์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 - สาระความรู้เกี่ยวกับข้อเสียของการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก  ดาวน์โหลด 
15 ตุลาคม 2557

 - ประชาสัมพันธ์การทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ร้อยใจ ร่วมสร้าง อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
 - ประชาสัมพันธ์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
 - ข้อมูลความรู้เรื่องการเช็คอินของนิสิต มน. จาก SSiD Poll
 - สาระความรู้ เรื่อง 8 เทคนิคที่ทำให้หลับสบาย

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก ดาวน์โหลด 
22 ตุลาคม 2557

 - เล่าประวัติวันปิยมหาราช

 - ทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พ.ย.57
 - การให้บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก
 - MV มอนอมีรัก
 - สาระความรู้เกี่ยวกับเสื้อกันหนาวมือ 2

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์ คลิก   ดาวน์โหลด
29 ตุลาคม 2557 

 - ทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พ.ย.57
 - ผลงานของศิษย์เก่า นายอมรวิภูร์ อินจาด และนางสาวกรกช แข็งขัน
 - สาระความรู้เรื่องวุ้นในตาเสื่อม 

 นางสาวสิริลักษณ์  รุ่งธนวาณิชย์  - คลิก   ดาวน์โหลด



งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223