Articles

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 และมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ปี 58 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

 

 

     กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 ทุกท่าน ที่เข้ารับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง และนอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ดร.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวความรู้สึก และความประทับใจต่างๆ ในการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร และฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

     และยังมีนายกิตติพงษ์ สุขเคหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสปี้คอร์น สตอรี่ ได้ร่วมเล่าประสบการณ์ในการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้มีความประสบความสำเร็จในการเรียน และสุดท้าย ยังได้ร่วมเล่นกิจกรรมกับน้องๆ โดยได้นำ Apple Watch มาแจกจำนวน 1 รางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ทุนละ 1,000 บาท สร้างความสนุกสาน ความประทับใจ และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์

-->> ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpgDSC01500.jpgDSC01514.jpgDSC01518.jpgDSC01520.jpgDSC01531.jpgDSC01536.jpgDSC01543.jpgDSC01547.jpgDSC01568.jpgDSC01571.jpgDSC01573.jpgDSC01581.jpgDSC01583.jpgDSC01588.jpgDSC01591.jpgDSC01594.jpgDSC01602.jpgDSC01639.jpg

 

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223