Articles

ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนฯ ร่วมงาน 30 ปี วาเลนเทค วันที่ 13 ก.พ.นี้ ที่ ม.นเรศวร

 

 

 

เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Valentech2014/

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223