Articles

ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนฯ ร่วมงาน 30 ปี วาเลนเทค วันที่ 13 ก.พ.นี้ ที่ ม.นเรศวร

 

 

 

เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Valentech2014/

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609