Articles

ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 10-11 ก.พ.นี้

 

 

 

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญ ศิษย์เก่า นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใจบุญทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปันโลหิต 
ในโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
ในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 0-5596-8316 -7

 



งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223