ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

      คุณสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่า พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอจัดตั้งที่ทำการของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมของนิสิตและงบประมาณของกองทุนนิสิตเก่า  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223