รองอธิการบดี มอบนโยบายการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.60

 

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อมอบนโยบายการทำงานด้านศิษย์เก่า พร้อมมอบหมายให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมรายงานผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานอีกครั้ง

 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609