ศิษย์เก่า ม.นเรศวร มอบเงินสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 4,500 บาท เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60

 

     ขอขอบพระคุณ คุณชยากร โล่ห์ทองคำ -- ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(รุ่น 1) วิทยาลัยนานาชาติ รหัส 47 / ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนานาชาติ ปี 57-58 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 59

     มอบเงินจำนวน 4,500 บาท เข้ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่า นิสิต และเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60

     ศิษย์เก่าที่มีความประสงค์บริจาคสมทบเข้ากองทุน สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร" เลขที่ 857-0-25325-7 และแจ้งหลักฐานการโอนเงินกลับไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ FB : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223