ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตรให้กับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 พ.ค.60

 

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายติณภพ ชื้นขจร (ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 52) เจ้าของ หจก.มาร์ติณ จำกัด จังหวัดพิจิตร ได้นำผลผลิตทางการเกษตรมามอบให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยนายติณภพ ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศ รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำภายในประเทศอีกด้วย

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223