ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60

 

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแนะนำองค์กร กิจกรรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ และยังได้แนะนำศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นลูกพระนเรศอีกด้วย

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223