ร่วมพิธีถวายมงคลประพฤติ และปลูกหญ้าเพื่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายมงคลประพฤติ และร่วมปลูกหญ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตกราบบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อกลับบ้านในช่วงปิดเทอม และร่วมกันปลูกหญ้าตามโซนต่างๆ รวม 7 โซน

     ซึ่ง กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการมอบเงินสมทบซื้อหญ้า ตารางเมตรละ 20 บาท จากการบริจาคของศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 จำนวน 36,400 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และจะทำการมอบอีกครั้ง จำนวน 9,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 45,600 บาท คิดเป็นพื้นที่ 2,280 ตร.ม.

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223