มอบสิ่งของให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร(Volunteers for Dad) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 ณ ท้องสนามหลวง

 

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไปมอบเครื่องปรุงรส จากการจัดกิจกรรม "ข้าวของราชัน 9 ตันเพื่อคนไทย" ให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร(Volunteers for Dad) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ คณะเดินทางยังได้เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

     โดยการเดินทางครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งรวมข้าวสารที่ส่งมอบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2 ตัน 25 กก. พร้อมน้ำดื่ม เครื่องปรุงรส และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

     กิจกรรม "ข้าวของราชัน ๙ ตันเพื่อคนไทย" เป็นกิจกรรมเปิดรับบริจาคข้าวสารจากศิษย์เก่า นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปสมทบให้กับหน่วยงาน หรือมูลนิธิที่กำลังดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ และส่วนหนึ่งยังนำไปมอบให้กับ หน่วยงาน มูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ

     โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์ผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี ชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่บัญชี 857-0-49576-5 เพื่อนำไปซื้อข้าวสารจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบัน เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ 099-2769909 ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยนเรศวร กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

 

>> ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1

>> ภาพกิจกรรมครั้งที่ 2

>> ภาพกิจกรรมครั้งที่ 3

 

     นอกจากนี้ ยังได้พบศิษย์เก่าคนเก่ง นายเชาวน์วัศ มังกร ศิษย์เก่า ป.ตรี วิศวกรรมโยธา รหัส 46 ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศ และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 55 อีก 2 ท่าน

 

IMG_6336.jpgIMG_6337.JPGIMG_6347.JPGIMG_6350.JPGIMG_6353.JPGIMG_6357.JPGIMG_6358.jpgIMG_6384.JPGIMG_6385.JPGIMG_6392.JPGIMG_6394.JPGIMG_6399-1.jpg
 

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223