มอบเงินสมทบซื้อหญ้าปลูกภายในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ 1) จำนวน 36,400 บาท

 

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รับมอบเงินสมทบซื้อหญ้าปลูกภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ครั้งที่ 1) จำนวน 36,400 บาท 

จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่บริจาคผ่านกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

     โดยจะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสมเด็จ ม.นเรศวร

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223