ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแนะนำองค์กร กิจกรรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ และยังได้แนะนำศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นลูกพระนเรศอีกด้วย

     นอกจากนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ยังได้เชิญนายชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด(มหาชน) / ศิษย์เก่า ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ รหัส 47 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 59 มาบรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มตลาดงานในอนาคต" ให้น้องๆ ได้รับฟังเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223