มอบเสื้อผ้าให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยเครือข่ายศิษย์เก่าจิตอาสา เมื่อวันที่ 29 เม.ย.60

 

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เครือข่ายศิษย์เก่าจิตอาสา : อาจารย์สำราญ สีแก้ว อาจารย์ประจำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (ศิษย์เก่า ป.ตรี มศว พิษณุโลก / ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 40) พร้อมทีม ร่วมมอบเงินทุน เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆ ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยเสื้อผ้าส่วนหนึ่งรับมอบจากศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 6 ถุง

 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223