บรรยายพิเศษ "ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย บันไดสู่ความสำเร็จ" โดย คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ

chuchat-01

 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิตมหาวิทยานเรศวรร่วมฟังบรรยายพิเศษ

จาก คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่น 6 (รหัส 39) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2

ในหัวข้อ “ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย บันไดสู่ความสำเร็จ”

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1225

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223