ศิษย์เก่าดีเด่น มน. 2560

Untitled-4154564

 

"ศิษย์ดีเพราะมีครู" คำพูดนี้หลายคนคงเคยได้ยินกันจนคุ้นหูในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เลยใช้โอกาสในวันไหว้ครู #มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ซะเลย

 

เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตปัจจุบัน และให้ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมพิธีไหว้ครูทีี่ลูกสมเด็จฯทุกคนต้องเคยผ่านมา

 

และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 มีใครกันบ้างเราไปดูกันเลย

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต

 

Deeden10

 

 

2. ดร.กิติวัฒน์ คำวัน

 

Deeden8

 

 

3. นายณัฏฐพล สุจริต

 

Deeden9

 

 

4. นายธรรมสถิต บูรณเขตต์

 

Deeden5

 

 

5. รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 

 

Deeden7

 

 

6. ภก.ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์

 

Deeden1

 

 

7. พ.ต.ท. ดร.บันดาล บัวแดง

 

Deeden4

 

 

8. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

 

Deeden3

 

 

9. รศ.ดร.สรวงพร  กุศลส่ง

 

Deeden2

 

 

 

10. นายอนันต์  ชูโชติ

 

Deeden6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609