ศิษย์เก่าดีเด่น มน. 2560

Untitled-4154564

 

"ศิษย์ดีเพราะมีครู" คำพูดนี้หลายคนคงเคยได้ยินกันจนคุ้นหูในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เลยใช้โอกาสในวันไหว้ครู #มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ซะเลย

 

เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตปัจจุบัน และให้ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมพิธีไหว้ครูทีี่ลูกสมเด็จฯทุกคนต้องเคยผ่านมา

 

และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 มีใครกันบ้างเราไปดูกันเลย

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต

 

Deeden10

 

 

2. ดร.กิติวัฒน์ คำวัน

 

Deeden8

 

 

3. นายณัฏฐพล สุจริต

 

Deeden9

 

 

4. นายธรรมสถิต บูรณเขตต์

 

Deeden5

 

 

5. รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 

 

Deeden7

 

 

6. ภก.ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์

 

Deeden1

 

 

7. พ.ต.ท. ดร.บันดาล บัวแดง

 

Deeden4

 

 

8. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

 

Deeden3

 

 

9. รศ.ดร.สรวงพร  กุศลส่ง

 

Deeden2

 

 

 

10. นายอนันต์  ชูโชติ

 

Deeden6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223