รายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.
ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223