“เครื่องอ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับคนตาบอดแบบพกพา” ใช้งานง่าย ประมวลผลแม่นยำ 100% ฝีมือศิษย์เก่า ม.นเรศวร

 

              ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนตาบอดที่ยึดอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคนตาบอดสามารถทราบหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการให้คนสายตาปกติช่วยอ่าน ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ประกอบด้วยตัวรางเลื่อนและตัวเลื่อนที่ทำหน้าที่ จับยึดโทรศัพท์มือถือและสามารถเลื่อนปรับระยะเข้าออกได้ และมีฐานสำหรับยึดช่องใส่สลาก ซึ่งอุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว จะต้องใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นสแกนสลากจากช่องใส่สลาก ในการใช้งานจะต้องติดตั้งในด้านหน้ากล้องของโทรศัพท์มือถือชี้ตรงไปยังช่องใส่สลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นขยับตัวเลื่อนเข้าออกเพื่อให้ได้ระยะที่แอพพลิเคชั่นสามารถอ่านหมายเลขได้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะแสดงผลการอ่านของหมายเลขให้กับผู้ใช้ทราบในรูปแบบของเสียง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วคงเป็นเรื่องยากพอสมควรต่อคนตาบอดในการใช้มือถือการเปิดแอพพลิเคชั่นบนมือถือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือรวมไปถึงการติดตั้งและการใช้อุปกรณ์อาจหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวด้วยคนตาบอดเอง   

             ล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประดิษฐ์ “เครื่องอ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับคนตาบอดแบบพกพา” ซึ่งเป็นการสร้างอุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพาที่สามารถบอกหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเสียงพูดที่เปล่งออกมาจากดอกลำโพง โดยมีการกดปุ่มเพียงกลุ่มเดียว ทำให้คนตาบอดที่ยังไม่มีความชำนาญในการจดจำหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถทราบหมายเลขได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนตาบอดที่ชำนาญในการจดจำอยู่แล้วด้วย เมื่อคนตาบอดต้องการทราบหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถ ทำได้โดยการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแนบกับตำแหน่งที่ใช้วางสลักบนตัวอุปกรณ์ซึ่งจะมีขอบอ้างอิง เพื่อให้ตำแหน่งของสลากอยู่ที่ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง จากนั้นกดปุ่มที่มีเพียงครั้งเดียว เพื่อให้ตัวอุปกรณ์บอกหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลใบนั้นออกมาเป็นเสียงพูด ทั้งนี้ตัวเลข     ตัวอุปกรณ์ ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและพกพาได้ ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญคือโมดูลกล้องดิจิตอลขนาดเล็ก สวิตซ์กดติดปล่อยดับที่ต่อเข้ากับบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ Raspberry Pi 3 เพื่อควบคุมการทำงานโดยบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์จะคอยตรวจสอบการกดสวิตซ์กดติดปล่อยดับจากผู้ใช้งาน ถ้ามีการกดสวิตช์นี้ บอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์จะควบคุมให้โมดูลกล้องดิจิตอลถ่ายหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ในด้านหน้ากล้อง จากนั้นบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์จะทำการประมวลผลโดยการนำภาพที่ถ่ายได้ไปค้นหาภาพของเลขศูนย์ถึงเลขเก้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ เมื่อประมวลผลได้ค่าตัวเลขทั้งหกตัวแล้ว บอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์จะควบคุมให้มีการเล่นไฟล์เสียงที่เก็บไว้ในหน่วยความจำให้ตรงกับเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลทีละตัว ซึ่งประมวลผลออกมาทางดอกลำโพงตามลำดับจนครบหกหลัก ซึ่งทำให้คนตาบอดสามารถนำอุปกรณ์การผลิตนี้ไปใช้งานได้ง่าย ทั้งนี้ต้นทุนโดยรวมการผลิตประกอบอุปกรณ์ประมาณ 2,500 บาท 

 

             อนึ่ง ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ "NU vision" ได้จดอนุสิทธิบัตรแล้ว พร้อมนี้ได้มอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 ซึ่งจากการทดลอง พบว่า มีความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ ตอบโจทย์คนตาบอดที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจผลงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือที่เบอร์โทรศัพท์  096–1915030 ในวันและเวลาราชการ 

 

ที่มา www.nu.ac.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609