ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.9 เริ่ม 12 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 

 

     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่าจิตอาสา และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกษรินทร์ แก้วทรัพย์ 0-5596-1211 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ 099-2679909

 

  

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609