ศิษย์เก่า ม.นเรศวร ผ่านการสรรหาให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

     ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

     โดยมีรายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
     1.นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.กศน.สิงห์บุรี / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 45 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)
     2.นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 2 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 38 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
     1.นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 40 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
     1.นายนรินทร์ ปาระมี ผอ.กศน.แพร่ / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 37 (ศูนย์วิทยบริการเชียงใหม่)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
     1.นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 43 (วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
     2.นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 36 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 39 (ศูนย์วิทยบริการแพร่)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
     1.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.ตรี มศว พิษณุโลก / ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 39 (ศูนย์วิทยบริการเพชรบูรณ์) / ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 56
     2.นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 37
     3.นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตาก เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 50
     4.นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 / ศิษย์เก่า ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 54
     5.นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.เขต 40 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 39 (ศูนย์วิทยบริการเพชรบูรณ์) / ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 52

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
     1.นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 47
     2.นายศักดา แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 38 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)

  

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48548&Key=news19

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609