ศิษย์เก่า ม.นเรศวร ผ่านการสรรหาให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

     ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

     โดยมีรายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
     1.นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.กศน.สิงห์บุรี / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 45 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)
     2.นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 2 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 38 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
     1.นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 40 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
     1.นายนรินทร์ ปาระมี ผอ.กศน.แพร่ / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 37 (ศูนย์วิทยบริการเชียงใหม่)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
     1.นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 43 (วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
     2.นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 36 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 39 (ศูนย์วิทยบริการแพร่)

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
     1.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.ตรี มศว พิษณุโลก / ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 39 (ศูนย์วิทยบริการเพชรบูรณ์) / ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 56
     2.นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 37
     3.นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตาก เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 50
     4.นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 / ศิษย์เก่า ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 54
     5.นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.เขต 40 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 39 (ศูนย์วิทยบริการเพชรบูรณ์) / ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 52

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
     1.นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 47
     2.นายศักดา แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 / ศิษย์เก่า ป.โท การบริหารการศึกษา รหัส 38 (ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์)

  

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48548&Key=news19

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223