3 ศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร กับการเป็นส่วนหนึ่งในละครเทิดพระเกียรติ ชุด "ค่าของแผ่นดิน"

 

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเทิดพระเกียรติ ชุด ค่าของแผ่นดิน "Pride and Dignity of Thais"

ซึ่งเป็นเรื่องราวของบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยและเพื่อสังคมไทยที่ดีงาม

โดยน้อมนำและยึดมั่นในองค์คุณงามความดี 7 ประการในเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดิน

 

     "สำนักนายกรัฐมนตรี" อำนวยการสร้างละครซีรีส์ "ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais" เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบที่ดำรงตน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีตามรอยพระยุคลบาท 7 เรื่อง 7 คุณธรรมความดี คุณธรรมละ 3 ตอน รวม 21 ตอน ถอดจากชีวิตจริงของบุคคลต้นแบบ 15 คน ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรท์ระดับปรมาจารย์ 7 ท่าน ผู้กำกับชื่อดัง 7 ท่าน เพลงประกอบละคร เนื้อร้อง / ทำนอง / ขับร้องโดยศิลปินคุณภาพระดับชาติ

     การจัดสร้างละครเทิดพระเกียรตินี้ มีการเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ ลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจัง มาตั้งแต่ต้น ปี 2559 ภายใต้โครงการ "ปลูกไทย....ในแบบพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     โดยละครดังกล่าวจะเริ่มออกฉายทางทีวีทุกช่องที่สมัครใจ ในช่วงเวลาที่เป็น prime time เพื่อร่วมน้อมรำลึกเป็นบรมราชานุสรณ์แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเปรียบประดุจองค์ต้นแบบแห่งความดีงามและคุณธรรมทั้งมวล พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหมั่นสร้างสมคุณความดีให้เป็น ค่าของแผ่นดิน

 

*******************

    ละครทั้ง 7 เรื่อง 7 คุณธรรมความดี มีดังนี้

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๑ ความเมตตา การุณย์ เรื่อง "Taxi... ใจเวอร์"

     บุคคลต้นแบบ นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ

     รังสรรค์บทประพันธ์ : จิระนันท์ พิตรปรีชา

     กำกับซีรีส์ : ธนิตย์ จิตนุกูล

     นักแสดง : ธชย ประทุมวรรณ และ ด.ช.ชยณัฐ แจ่มใส

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๒ ความเสียสละ กล้าหาญ เรื่อง "ต้น/ใบ/ดอก" I "The Tree Story"

     บุคคลต้นแบบ นายแพทย์มารุต เหล็กเพชร, นางพิมพ์ โถตันคำ และนางเสงี่ยม แสวงลาภ

     รังสรรค์บทประพันธ์ : ชาติ กอบจิตติ

     กำกับซีรีส์ : พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์

     นักแสดง : ศิรชัช เจียรถาวร และณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๓ ความเพียร เรื่อง "นางฟ้าในชุดขาวกับวีรบุรุษนักบิน" I "Wind Beneath Wings"

     บุคคลต้นแบบ น.ท.จักรพงษ์ การเที่ยง และนางสาวณัฏฐพร ฟุ้งสมุทร

     รังสรรค์บทประพันธ์ : โบตั๋น

     กำกับซีรีส์ : ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล

     นักแสดง : ชนาธิป โพธิ์ทองคำ และพรรษชล สุปรีย์

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๔ ความอดทน เรื่อง "ชายขอบ" I "Matter of Heart"
     บุคคลต้นแบบ นายจักรตรา พรหมแก้ว และนางสาวกรรณิการ์ สุทธพจนารักษ์

     รังสรรค์บทประพันธ์ : วินทร์ เลียววาริณ

     กำกับซีรีส์ : มานพ อุดมเดช

     นักแสดง : รฐา โพธิ์งาม, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ และชโยดม สอนลี

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๕ ความรัก ความสามัคคี เรื่อง "นักรบนาวี" I "Navy Seal
     บุคคลต้นแบบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเสมียนหมวดดุริยางค์

     รังสรรค์บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน

     กำกับซีรีส์ : นนทรีย์ นิมิบุตร

     นักแสดง : กิก ดนัย จารุจินดา

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๖ ความมุ่งมั่น เรื่อง "เสียงเต้นของหัวใจในป่าใหญ่" I "Heart of the Wild"
     บุคคลต้นแบบ นางสาววีรยา โอชะกุล และนายประกอบ ช่วยศรีนวล

     รังสรรค์บทประพันธ์ : ชมัยภร แสงกระจ่าง

     กำกับซีรีส์ : ภวัต พนังคศิริ

     นักแสดง : ลลนา ก้องธรนินทร์, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง และทนงศักดิ์ ศุภการ

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๗ ความซื่อสัตย์ สุจริต เรื่อง "บ้านเรา" I "Cause it's my home"
     บุคคลต้นแบบ นางนันทนา แก้วจันทร์, หน่วย EOD จังหวัดภาคใต้ และอาสาสมัครทหารพรานหญิง

     รังสรรค์บทประพันธ์ : ไพฑูรย์ ธัญญา

     กำกับซีรีส์ : ปรัชญา ปิ่นแก้ว

     นักแสดง : สรวิชญ์ สุบุญ, มณีรัตน์ คำอ้วน, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ และบ่าววี พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า

 

*******************

     โดย 3 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ ได้แก่

     นายแพทย์มารุต เหล็กเพชร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะยาว จังหวัดพังงา / ศิษย์เก่า ป.ตรี แพทย์ รหัส 39 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 52 / ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น(The Seven-Star Doctor) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 58 กับการเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านความเสียสละ ตอน ต้น ใบ ดอก (โดยเรื่องราวของบุคคลต้นแบบจะถ่ายทอดออกมาเป็นความยาวเรื่องละ 1.30 นาที)

     ออกอากาศทาง New TV ช่อง 18 ตั้งแต่วันที่ 21-24 ก.พ.60 (รวม 4 ตอน) เวลา 13.30-14.00 น.   

 

     คุณวีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ข้าราชการหญิงคนแรกที่อาสามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ / ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 45 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 59 กับการเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านความมุ่งมั่น ตอน เสียงเต้นของหัวใจในป่าใหญ่ (โดยเรื่องราวของบุคคลต้นแบบจะถ่ายทอดออกมาเป็นความยาวเรื่องละ 1.30 นาที)

     ออกอากาศทาง **

 

     ไพฑูรย์ ธัญญา (รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 59 / ศิษย์เก่า ป.โท สาขาวิชาภาษาไทย มศว พิษณุโลก / ศิษย์เก่า ป.เอก สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 47 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 47 รังสรรค์บทประพันธ์ เรื่องราวบันดาลใจของบุคคลต้นแบบ ความซื่อสัตย์สุจริต ตอน บ้านเรา

     ออกอากาศทาง **

 

** ช่องทางการออกอากาศของละครชุด ค่าของแผ่นดิน จะหมุนเวียนกันไป

     ติดตามวัน และช่องทางการออกอากาศได้ที่ FB : ค่าของแผ่นดิน

 

ข้อมูล

http://www.manager.co.th/Drama/ViewNews.aspx?NewsID=9590000128200

http://mgronline.com/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9600000013715 

มอบกระเป่าผ้า 15 มี.ค.60
ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 มี.ค.60
ตามหาศิษย์เก่า 10 มี.ค.60
มอบข้าวสาร ชุดที่ 3 วันที่ 3 มี.ค.60
NU Alumni Club Card 23 ก.พ.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609