สัญลักษณ์และพระนามเต็มของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

 

 

     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางเฟสบุคแฟนเพจชื่อ “กองทัพนิรนาม” ได้เปิดเผยสัญลักษณ์และพระนามเต็มของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยพระองค์มีพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” พร้อมเปิดเผยสัญลักษณ์ประจำพระองค์ คือ “พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี” โดยได้มีรายละเอียดระบุเอาไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์พระปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นราชศิราภรณ์ หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า แสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ที่ได้รับการกราบบังคมทูลถวาย เมื่อเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 9 ชั้น) ตามแบบอย่างโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยา อันแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพ แผ่กระจายไปไกลทั่วทุกหนแห่ง เพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดิน

 


หมายเลข ๑๐ แสดงถึง พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ ๑๐
ว.ป.ร. แสดงถึง อักษรพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ความหมายของสีตัวอักษร
ตัวอักษร ว. สีขาวนวล สื่อถึง วันพระราชสมภพ (วันจันทร์ นับตามคติมหาทักษา)
ตัวอักษร ป. สีเหลือง สื่อถึง วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ตัวอักษร ร. สีฟ้า สื่อถึง วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223