ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559

 

 

 

 

 


                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559

พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ในวันไหว้ครู ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.
ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223