ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ทุกท่าน

โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศในวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223