ม.นเรศวร คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย

 

 

 

  

     ม.นเรศวร  คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย จากที่เว็บไซต์โบเมตริกส์จากประเทศสเปน ได้ออกประกาศการจัดอันดับคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 23,895 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถูกจัดอันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยด้านวิชาการในประเทศไทย ซึ่งในอันดับอื่นๆ เรามาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้าง

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรา ติดอันดับ 1 ใน 10 ขอให้พี่น้องชาวมอนอ ร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะจ๊ะ

 

ที่มาของผล http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

ที่มาข่าว www.mornornews.com 

ข่าวเพิ่มเติม 

http://www.nu.ac.th/th/news_view.php?n_id=8798&img=1&action=view

http://education.kapook.com/view140537.html 

http://news.voicetv.co.th/thailand/319992.html

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378487920/

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223