ม.นเรศวร คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย

 

 

 

  

     ม.นเรศวร  คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย จากที่เว็บไซต์โบเมตริกส์จากประเทศสเปน ได้ออกประกาศการจัดอันดับคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 23,895 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถูกจัดอันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยด้านวิชาการในประเทศไทย ซึ่งในอันดับอื่นๆ เรามาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้าง

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรา ติดอันดับ 1 ใน 10 ขอให้พี่น้องชาวมอนอ ร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะจ๊ะ

 

ที่มาของผล http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

ที่มาข่าว www.mornornews.com 

ข่าวเพิ่มเติม 

http://www.nu.ac.th/th/news_view.php?n_id=8798&img=1&action=view

http://education.kapook.com/view140537.html 

http://news.voicetv.co.th/thailand/319992.html

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378487920/

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609