ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน NU Book Fair 2015 ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ย.58 ที่ ม.นเรศวร

 

 

 

 

นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ศิษย์เก่า ป.ตรี แพทยศาสตร์ รหัส 38 / ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 58

 

 

 

 

 

นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม ศิษย์เก่า ป.ตรี ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รหัส 50

 

นางสาวเลขา สุขประเสริฐ ศิษย์เก่า ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 49

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก http://www.lib.nu.ac.th/nubookfair/58

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223