เทปบันทึกการแสดง Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช วันที่ 6 ก.ย.57

 

 

Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช

 

 

 

 

- รายการการแสดง -
00:21 องก์ที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ กษัตรามหาราช
10:08 องก์ที่ 2 เทครัวไทยมอญ - พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง
18:26 องก์ที่ 3 ประกาศอิสรภาพ
24:53 องก์ที่ 4 กษัตรามหาราช
29:35 ผู้นำเชียร์เข้าสู่สนาม
33:44 เพลง มาร์ช มน.
36:04 เพลง ดอกเสลา
41:57 เพลง มอนอมีรัก
-------

การแสดงพลังของนิสิตชั้นปีที่ 1 มน. (รหัส57)
โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ปีการศึกษา 2557
วัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บันทึกเทปโดย 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609