เทปบันทึกการแสดง Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช วันที่ 6 ก.ย.57

 

 

Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช

 

 

 

 

- รายการการแสดง -
00:21 องก์ที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ กษัตรามหาราช
10:08 องก์ที่ 2 เทครัวไทยมอญ - พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง
18:26 องก์ที่ 3 ประกาศอิสรภาพ
24:53 องก์ที่ 4 กษัตรามหาราช
29:35 ผู้นำเชียร์เข้าสู่สนาม
33:44 เพลง มาร์ช มน.
36:04 เพลง ดอกเสลา
41:57 เพลง มอนอมีรัก
-------

การแสดงพลังของนิสิตชั้นปีที่ 1 มน. (รหัส57)
โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ปีการศึกษา 2557
วัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บันทึกเทปโดย 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223