ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

 

 

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ทั้ง 20 ท่านด้วยนะคะ

โดยจะมีการมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัย วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์

  

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223