25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

     วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำหนดเป็นวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยให้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดจัดให้มีงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โอกาสนี้ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าร่วมวางพวงมาลา ตาม วันเวลา สถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชุมและพิธีการ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2327 ทุกวันเวลาราชการ

 

ข้อมูลจาก www.nu.ac.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223