คุณลัดดา ใบทองคำ

 

 

 

คุณลัดดา ใบทองคำ

ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีน จังหวัดพิษณุโลก

ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 42

 

นายอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์

 

 

 

นายอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Dtac)

ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาการวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) รหัส 47 

 

"ตั้งใจมาเพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์กับน้องๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับสิ่งที่น้องเรียน เพราะตั้งใจจะมาพูดประสบการณ์ตรงจากการทำงานและเส้นทางอาชีพให้น้องได้รู้ว่า การที่น้องเรียนบัญชีจบไปแล้วน้องสามารถทำอะไรได้บ้าง นอกจากนั้นแล้วจะพยายามไกด์ให้น้องว่าอะไรที่ไปทำแล้วอาจจะเสียเวลา เส้นทางไหนที่เดินไปแล้วอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะบอกให้น้องเลือกเส้นทางให้ถูก .. หวังว่าน้องๆ บัญชี มน. จะสามารถทำให้คนรู้จักมากขึ้น เพราะสมัยที่ผมจบไป 6 ปี ที่แล้ว ผมบอกได้เลยว่ายังไม่มีคนรู้จัก มน. เท่าไร แต่วันนี้ จากสิ่งที่เราได้มาพูดวันนี้ จะทำให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไป ที่เป็นเด็กไฟแรงจะสามารถพา มน. ไปสร้างชื่อเสียงในตลาดแรงงานต่อไป" .. บทสัมภาษณ์ในฐานะเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพด้านตรวจสอบบัญชี" ภายใต้โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557

นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์

 

 

นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดเทวดา จำกัด

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รหัส 52

 

กับรางวัลเทพทองพระราชทานครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับจากผลงานดีเด่นคือ เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมและผลิตรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมภาคเกษตร ทางวิทยุเครือข่ายกองทัพอากาศ

นายพงษ์เทพ เจริญไทย

 

 

นายพงษ์เทพ เจริญไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา จังหวัดนครสวรรค์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 31 / ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 44

 

กับการเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ ด้านความเสร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223