ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2556

 

นายธนวิน ศรสุวรรณศรี

 

 

นายธนวิน ศรสุวรรณศรี(พี่โชค) 

ผู้จัดการร้านวิโรจน์โภชนา ผักบุ้งเหิรฟ้า และนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Frist Love

ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 42

Facebook : https://www.facebook.com/thanawin.sornsuwannasri

 

 

 

นายกวีพันธ์ มนตรีวงศ์

 

 

นายกวีพันธ์ มนตรีวงศ์(พี่โต้ง)

ผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์ PPTV

ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 1 รหัส 37 

 

 

"มน. ก็ยังมีบรรยากาศเก่าๆ ให้เราเก็บเกี่ยว ถึงแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ตึกรามใหญ่โตมากมาย มีจำนวนของนิสิตเพิ่มมากขึ้น และก็ดูเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ คึกคักและก็หลากหลายมาก นี่คือความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไป .. กลับมาก็ยังพยายามหาทางเชื่อมต่อกับคนที่นี่ให้ได้ พอต่อติดได้เราก็รู้สึกอบอุ่นมากครับ" .. บทสัมภาษณ์ในงาน 20 ปี นิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557

 

 

 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223