นางหทัยรัตน์ ธรามานิตย์ ผอ.โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์

 

นางหทัยรัตน์ ธรามานิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์

ศิษย์เก่าปริญญาตรี สังคมศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 2523 มศว พิษณุโลก

 

     

     รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสมาบริการชุมชนอย่างนี้ อยากให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ให้กับชุมชนและน้องๆ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วย ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการทางวิชาการแบบนี้ให้กับชุมชน ประชาชน และน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ตัวดิฉันเองยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับชุมชน ขอให้มีกิจกรรมนี้เรื่อยๆ ไป” สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ในโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์

 

 

นายวิโรจน์ ปลิกแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง จ.อุตรดิตถ์

 

นายวิโรจน์ ปลิกแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาประถมศึกษา สำเร็จการศึกษาปี 2525 มศว พิษณุโลก / ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา สำเร็จการศึกษา 2541

 

     “สวัสดีครับ ผมนายวิโรจน์ ปลิกแสง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรา มาใช้เป็นสถานที่สำหรับหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่นะครับ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ และก็เป็นสถานที่รับใช้ของสังคม ซึ่งสถานศึกษาของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริการชุมชน สำหรับตัวผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนที่จะไปศึกษาในระดับปริญญาโทก็ได้จบปริญญาตรี ซึ่งตอนนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรายังเป็นมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ หรือ มศว พิษณุโลก ก็จบสาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จบตั้งแต่ปี 2525 และได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องจากว่าเป็นสาขาที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารงานของโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเรา ผมได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อปี 2539 และจบปริญญาโทเมื่อปี 2541 ก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราได้มีโครงการดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้น เป็นการทำงานเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ ความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน และเป็นการเสริมบทบาทในเรื่องของการวิจัย เพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตบริการ และในเขตที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราสามารถเข้าไปถึงได้

            ในส่วนของน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ปีไหนก็แล้วแต่ ก็อยากจะฝากน้องๆ ว่าให้มั่นใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรา ว่าเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า และมีประสิทธิภาพในการผลิตลูกศิษย์ลูกหา ที่จะจบออกมาแล้วก็สามารถรับใช้พี่น้องประชาชนของเราได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่ คณะไหนก็แล้วแต่ เรามีศักยภาพที่สามารถจะยืนอยู่แถวหน้าของชุมชน และยืนอยู่แถวหน้าในกระบวนการทำงานในท้องที่ต่างๆ ได้ เราสามารถยืดอกได้เลยว่า เราเป็นศิษย์เก่าที่จบออกมาจากสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร และสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ มหาวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันที่ ถ้านับรวมกับมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒด้วยแล้ว ระดับอาจารย์ต่างๆ ก็เป็นอาจารย์ที่ทรงคุณค่า และมีเกียรติประวัติที่ดีงาม ก็อยากจะฝากน้องๆ ว่า หลังจากจบไปแล้ว หรือกำลังเรียน ก็พยายามรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของเรา และพยายามบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตัวเราเองด้วย และเพื่อสถาบันของเรา และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยของเราสถาบันของเรา” 

 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ในโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2557

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายสุวัฒน์ อินยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่อ้อย จ.อุตรดิตถ์

 

นายสุวัฒน์ อินยิ้ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่อ้อย จังหวัดอุตรดิตถ์

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา สำเร็จการศึกษา 2543

 

     “สวัสดีผู้ที่กำลังรับฟังคลื่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในขณะนี้ ผมสุวัฒน์ อินยิ้ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผมเป็นศิษย์เก่าของ มน. จบมาตั้งแต่ปี 2543 ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พอดีวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วม มาช่วยเหลือทางคณะทีมงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ มาที่โรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพหรือการพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ก็มีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดฟาง ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าหรือภาคบ่าย และนอกจากนั้น เรื่องของสาระวิชาการต่างๆ ก็ดี การเข้าสู่อาเซียน ของคณะสังคมศาสตร์ หรือคณะทันตแพทย์ฯ ซึ่งขณะนี้ก็มีคณะจากชาวตำบลพญาแมนและตำบลใกล้เคียงมาใช้บริการกันเรื่องของการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ก็นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

     และตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว ก็ขอส่งความปรารถนาดีมาถึงน้องๆ ที่ได้มีโอกาส มีความโชคดี มีความก้าวหน้าที่จะได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคงจะต้องฝากถึงน้องๆ ด้วยว่า เมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม สุดท้ายนี้ ก็จะฝากความระลึกนึกถึง ไปถึงเพื่อนศิษย์เก่าด้วย จบปริญญาโท การบริหารการศึกษามาก็หลายปี  รุ่นนั้นก็มี 2 ห้อง 80 ท่าน ผมอยู่ที่อำเภอพิชัย เป็นคนเดียวที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มาเปิดสาขาที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเหมือนกัน แต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียน ก็ด้วยความรัก  อยากที่จะไปหาเพื่อน มีเพื่อนใหม่ๆ แถวจังหวัดพิษณุโลกดูบ้าง วันนี้ก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ให้ผมได้มีโอกาสมาแสดงความรู้สึกและเชิญชวน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ใหม่ได้ช่วยกันดูแล ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรม กิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันทุกคนทุกท่านครับ”

 

 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ในโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2557  

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย ตาเขียว แชมป์คาราเต้ซีเกมส์

 

นายสุทธิชัย ตาเขียว

แชมป์คาราเต้ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประเทศพม่า

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาภูมิศาสตร์ รหัส 52 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223