นางสาวเมศิณี ภัทรมุทธา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

นางสาวเมศิณี ภัทรมุทธา

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 47 / ป.โท สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 51

 

  

     “รู้สึกดีใจ ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ที่ IT ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบ อย่างหนึ่งที่ได้เข้าอบรมก็คือในส่วนของการ Workshop เกี่ยวกับ Excel เกี่ยวกับ Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ ในส่วนของ 2013 ซึ่งตัวเองก็ยังไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสหรือเรียนรู้ในส่วนของการใช้โปรแกรมนี้แต่ก็เคยสอนอยู่ จุดประสงค์หลักที่มาอบรมคือ ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย ซึ่งต้องใช้ระบบปฏิบัติงานของ Windows ก็คือ เป็นระบบปฏิบัติการของ Word และ Excel ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งที่ได้เข้าอบรม ก็คือ ได้ลงทะเบียนไปก็เกือบจะทุกหลักสูตรที่เปิดสอน มีเรื่องของการตกแต่งและถ่ายภาพ ซึ่งก็ได้เรียนในส่วนของทฤษฎีและ Workshop ไปด้วย ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง และอาจจะได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการเรียนการสอน

     ในฐานะของศิษย์เก่า ก็อยากให้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมลักษณะนี้หรือโครงการอื่นๆ เพื่อศิษย์เก่าเองก็ดี หรือให้กับเจ้าหน้าที่ ให้มีส่วนร่วมในการอบรมเพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน

     ช่วงนี้ก็ใกล้วันสถาปนาของมหาวิทยาลัย ในฐานะของศิษย์เก่าก็ขอให้มหาวิทยาลัยได้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาหรือผลิตบัณฑิตออกมามีคุณภาพ อยากให้มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทในด้านของการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของด้านการศึกษาเอง และในส่วนที่เกี่ยวกับตัวบัณฑิตเอง ก็คิดว่าบัณฑิตหลายรุ่นที่จบออกไปก็มีงานทำ ก็อยากให้พัฒนาในส่วนต่างๆ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ” สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ในการอบรมหลักสูตร Excel For Work ณ อาคาร CITCOMS

 

 

 

นายศราวุธ จันทรขำ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

นายศราวุธ จันทรขำ

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 44

 

 

     ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุธ จันทรขำ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติตนในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอันสมควรแก่การยกย่อง ในงาน อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

 

 

 

อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล กับรางวัล Special Prize ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 57

 

อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รหัส 41 / ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556

 

    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วัชรา แก้วมหานิล ที่ได้รับรางวัล Special Prize ด้านการแพทย์และสุขภาพ จากการนำผลงาน เครื่องตรวจความเสี่ยงสมองเสื่อมจากหลอดเลือดไปร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากคณะสหเวชศาสตร์

 

 

นางอุไร กิจสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์

 

นางอุไร กิจสุวรรณ์

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์

ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542

 

     “ในฐานะที่เป็นครูของโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร ก็ได้นำนักเรียนมาทำกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดให้ วันนี้ดิฉันก็ได้ร่วมทำกิจกรรมคือการเย็บหมอน และทำแจกันดอกไม้หอม และเดินเยี่ยมชมตามกลุ่มต่างๆ แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เนื่องจากเวลาเรามีน้อยแต่ก็ยังพยายามเก็บเกี่ยวไว้ให้ได้มากที่สุด สำหรับการจัดงานในวันนี้ รู้สึกว่ามีการเตรียมงานอย่างอลังการ แต่ครูก็ยังเสียดายว่ายังไม่มีนักเรียนโรงเรียนอื่นมาร่วมด้วย อยากจะให้เด็กได้รับประโยชน์ตรงนี้เยอะๆ ก็สนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้

     ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร อยากจะฝากทาง มน. ในเรื่องของการดูแล ในเรื่องของการศึกษา อยากจะให้ลงตามพื้นที่แบบนี้ จะเป็นกิจกรรมวันภาษาไทย หรือกิจกรรมอย่างอื่น ซึ่งทางโรงเรียนก็อยากจะเชิญชวนให้มาที่นี่ค่ะ” สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ในโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223