นางจีระวรรณ นูตา ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม

 

 

นางจีรวรรณ นูตา

ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ รุ่น 1 คณะวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา 2534

 

     “ดีใจมากที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รู้สึกว่าการได้เรียนที่นี่อาจารย์ให้การดูแลดีมาก และได้ความรู้ที่ดีและแน่น และรู้สึกดีใจมากที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มาสัญจรที่นี่ ซึ่งก็ได้บอกประชาสัมพันธ์นักเรียนให้มาฟัง ก็อยากฝากถึงทุกคนนะคะว่า อยากให้มาเรียนที่นี่ เพราะเป็นสถานศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา” บทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

คุณภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

คุณภิมุขสุดา ไวยกูล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

    "ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มีความภูมิใจที่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันอันทรงเกียรติและมีคุณค่า ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยได้ร่ำเรียนจนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จากการดูแลนิสิต จากความรู้ที่ได้รับ จนทำให้ดิฉันสามารถที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ในการแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการจนถึงปัจจุบัน” ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรี ครูโรงเรียนอุทัยธานี / ประธานชมรมศิษย์เก่า มน. จ.อุทัยธานี

 

ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รหัส 43 / ประธานรุ่น ป.โท ศูนย์วิทยบริการอุทัยธานี ปี 43-45 / ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดอุทัยธานี

 

     "ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับในเรื่องการเรียน ก็อยากจะฝากน้องๆ นิสิตปัจจุบัน ก็ขอให้ ภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติของเรา สีเทา-แสด ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงดอกเสลา อันนี้เราก็เป็นลูกสมเด็จพระนเรศวรด้วยกันทั้งนั้น ก็ขอให้ตั้งใจเรียนกันทุกคน เรียนให้จบ ขณะนี้ ทางศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรา ไปทั่วถึง เกือบจะทุกสาขาอาชีพ ทั้งในวงการแพทย์ ทั้งนี้ ก็มีศิษย์เก่าส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ผม ก็เป็นแพทย์กันเยอะ ที่จบจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และในวงการบริหารงานต่างๆ ก็จะมีศิษย์เก่าเยอะ ฉะนั้น ไม่ต้องห่วง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางชมรมยินดีที่จะประสานให้ หากใครตกงาน ว่างงาน เราก็จะช่วยเหลือ ดูแลกัน อย่างทั่วไป ตลอดไป ก็ฝากไว้ให้น้องๆ ตั้งใจเรียนให้จบ แล้วอนาคตก็จะสดใสแน่" ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

 

นางเรียมศิริ สำเภา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม

 

คุณเรียมศิริ สำเภา

ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

     "ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ขอฝากถึงนิสิตที่ไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือที่จบจากโรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอให้มีเป้าหมายในอนาคตที่ดี ขอให้ตั้งใจเรียน จะได้มีอนาคตที่แจ่มใสตามที่เรามุ่งหวังไว้” ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโครงการแนะแนวสัญจร ปี 2557

 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223