คุณวีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

 

คุณวีรยา โอชะกุล

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 45 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 59

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเทิดพระเกียรติ ชุด ค่าของแผ่นดิน "Pride and Dignity of Thais"

ซึ่งเป็นเรื่องราวของบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยและเพื่อสังคมไทยที่ดีงาม

โดยน้อมนำและยึดมั่นในองค์คุณงามความดี 7 ประการในเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดิน

     "สำนักนายกรัฐมนตรี" อำนวยการสร้างละครซีรีส์ "ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais" เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบที่ดำรงตน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีตามรอยพระยุคลบาท 7 เรื่อง 7 คุณธรรมความดี คุณธรรมละ 3 ตอน รวม 21 ตอน ถอดจากชีวิตจริงของบุคคลต้นแบบ 15 คน ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรท์ระดับปรมาจารย์ 7 ท่าน ผู้กำกับชื่อดัง 7 ท่าน เพลงประกอบละคร เนื้อร้อง / ทำนอง / ขับร้องโดยศิลปินคุณภาพระดับชาติ

     การจัดสร้างละครเทิดพระเกียรตินี้ มีการเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ ลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจัง มาตั้งแต่ต้น ปี 2559 ภายใต้โครงการ "ปลูกไทย....ในแบบพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     โดยละครดังกล่าวจะเริ่มออกฉายทางทีวีทุกช่องที่สมัครใจ ในช่วงเวลาที่เป็น prime time เพื่อร่วมน้อมรำลึกเป็นบรมราชานุสรณ์แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเปรียบประดุจองค์ต้นแบบแห่งความดีงามและคุณธรรมทั้งมวล พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหมั่นสร้างสมคุณความดีให้เป็น ค่าของแผ่นดิน

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๖ ความมุ่งมั่น เรื่อง "เสียงเต้นของหัวใจในป่าใหญ่" I "Heart of the Wild"
     บุคคลต้นแบบ นางสาววีรยา โอชะกุล และนายประกอบ ช่วยศรีนวล

     รังสรรค์บทประพันธ์ : ชมัยภร แสงกระจ่าง

     กำกับซีรีส์ : ภวัต พนังคศิริ

     นักแสดง : ลลนา ก้องธรนินทร์, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง และทนงศักดิ์ ศุภการ

 

 

“..เราเองก็เกือบจะยอมแพ้แล้วเหมือนกัน แต่มีคนๆ หนึ่งที่ทำให้เราไม่ย่อท้อ แม้ว่าสิ่งที่เราเจอจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม..”


“..เวลาที่ฉันเหนื่อยล้า ฉันจะนึกถึงคนๆ นึง ที่ทำเพื่อคนอื่นโดยไม่มีวันหยุด ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค ฉันมีเหรียญที่พกติดตัวไว้ตลอด

ฉันจะเดินตามรอยเท้าของท่าน ทำหน้าที่รักษาป่าไม้มรดกของชาติ ให้เต็มกำลังความสามารถ..”


“..พ่อสอนลูกทุกคนว่า การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ถ้าย่อหยอนจากความเพียรแล้ว

ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ คำสอนของพ่ออยู่ในใจของฉันเสมอ..”


“..สำหรับฉัน การทำงานใช้ความคิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้หัวใจที่รักงานด้วย หน้าที่ที่ใช้หัวใจและปัญญา ย่อมดีกว่าทำหน้าที่ไปวันๆ ..”

 

ep.1 >> https://www.youtube.com/watch?v=YrLMiWq3bmk&t=267s
ep.2 >> https://www.youtube.com/watch?v=97B0-jx1Wfg
ep.3 >> https://www.youtube.com/watch?v=JMI11drpEts&t=1521s

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภูมิใจให้สถาบัน ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 60
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/13-pr/950-pr-28-04-60

นายแพทย์มารุต เหล็กเพชร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะยาว จังหวัดพังงา

 

นายแพทย์มารุต เหล็กเพชร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะยาว จังหวัดพังงา

ศิษย์เก่า ป.ตรี แพทย์ รหัส 39 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 52 / ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น ปี 58

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเทิดพระเกียรติ ชุด ค่าของแผ่นดิน "Pride and Dignity of Thais"

ซึ่งเป็นเรื่องราวของบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยและเพื่อสังคมไทยที่ดีงาม

โดยน้อมนำและยึดมั่นในองค์คุณงามความดี 7 ประการในเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดิน

     "สำนักนายกรัฐมนตรี" อำนวยการสร้างละครซีรีส์ "ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais" เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบที่ดำรงตน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีตามรอยพระยุคลบาท 7 เรื่อง 7 คุณธรรมความดี คุณธรรมละ 3 ตอน รวม 21 ตอน ถอดจากชีวิตจริงของบุคคลต้นแบบ 15 คน ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรท์ระดับปรมาจารย์ 7 ท่าน ผู้กำกับชื่อดัง 7 ท่าน เพลงประกอบละคร เนื้อร้อง / ทำนอง / ขับร้องโดยศิลปินคุณภาพระดับชาติ

     การจัดสร้างละครเทิดพระเกียรตินี้ มีการเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ ลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจัง มาตั้งแต่ต้น ปี 2559 ภายใต้โครงการ "ปลูกไทย....ในแบบพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     โดยละครดังกล่าวจะเริ่มออกฉายทางทีวีทุกช่องที่สมัครใจ ในช่วงเวลาที่เป็น prime time เพื่อร่วมน้อมรำลึกเป็นบรมราชานุสรณ์แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเปรียบประดุจองค์ต้นแบบแห่งความดีงามและคุณธรรมทั้งมวล พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหมั่นสร้างสมคุณความดีให้เป็น ค่าของแผ่นดิน

 

     คุณธรรมความดีข้อที่ ๒ ความเสียสละ กล้าหาญ เรื่อง "ต้น/ใบ/ดอก" I "The Tree Story"

     บุคคลต้นแบบ นายแพทย์มารุต เหล็กเพชร, นางพิมพ์ โถตันคำ และนางเสงี่ยม แสวงลาภ

     รังสรรค์บทประพันธ์ : ชาติ กอบจิตติ

     กำกับซีรีส์ : พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์

     นักแสดง : ศิรชัช เจียรถาวร และณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์

 

  

“..ผมไม่ใช่ฮีโร่อะไรทั้งนั้น คนมักจะเข้าใจผิดว่า พี่มาอยู่ที่นี่ บนเกาะห่างไกล มันเป็นเรื่องของการเสียสละ จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย

มันเป็นสิ่งที่พี่ชอบ ลองคิดอีกมุมหนึ่ง คนที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ ต้องมาให้วันหยุด แต่พี่สามารถที่จะมาดูทะเล ดูพระอาทิตย์ตกได้ทุกวันเลย

มันคือสิ่งที่พี่เลือกและมีความสุข แต่ถ้าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ดี

มันไม่ใช่เรื่องของฮีโร่อะไรทั้งนั้น ชาวบ้านที่นี่ต่างหาก คือฮีโร่ตัวจริง..”


“..พี่ไม่ใช่ฮีโร่นิรนาม พี่แค่ทำหน้าที่ของหมอคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาวะของคนบนเกาะนี้ และทุกคนบนเกาะก็ทำหน้าที่ของตัวเอง

ลองคิดดูนะ บนโลกนี้ถ้าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีเท่ากับคนบนเกาะยาว โลกก็ไม่จำเป็นต้องมีฮีโร่..”


“..เรื่องหน้าที่ของเรา ในหลวงท่านเคยตรัสไว้ หลายคนอยากได้ยินสิ่งที่ในหลวงพูด แต่ไม่ได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดจริงๆ..”

 

ep.1 >> https://www.youtube.com/watch?v=PXziQttnTPQ&feature=youtu.be
ep.2 >> https://www.youtube.com/watch?v=AZUoJWFuzxc
ep.3 >> https://www.youtube.com/watch?v=AZemlHY-Xjc (เรื่องราวนายแพทย์มารุต เหล็กเพชร)
ep.4 >> https://www.youtube.com/watch?v=0OqSY0k-cG4

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภูมิใจให้สถาบัน ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 60
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/13-pr/950-pr-28-04-60

นายทัตเทพ ประสงค์ นักน้องนำวง So Hot จากค่าย Brick House

 

นายทัตเทพ ประสงค์(กอล์ฟ)

นักร้องนำวง So Hot ค่าย Brick House

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 48 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 55

 

 

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ

 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

          

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 39

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้จะทรงพระราชทานสำหรับบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

และคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ยังเป็นผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนหน่วยงานหรือโครงการที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือมูลนิธิต่างๆ อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาและนักเรียนผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

 

 

          ในปัจจุบันคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ได้รับการจัดอันดับ Thailand's 50 Richest 2017 จาก นิตยสาร Forbes Thailand ให้อยู่ในอันดับที่ 19

และยังเป็นเจ้าของทฤษฎี “1+1=10 สมการ 4 หมื่นล้าน สร้าง MTLS”

 

 

         

 

 

ติดตามบทสัมภาษณ์ได้ที่ : http://www.forbesthailand.com/people-detail.php?did=1267

 

 

 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223