คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ

 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

          

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 39

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้จะทรงพระราชทานสำหรับบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

และคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ยังเป็นผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนหน่วยงานหรือโครงการที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือมูลนิธิต่างๆ อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาและนักเรียนผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

 

 

          ในปัจจุบันคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ได้รับการจัดอันดับ Thailand's 50 Richest 2017 จาก นิตยสาร Forbes Thailand ให้อยู่ในอันดับที่ 19

และยังเป็นเจ้าของทฤษฎี “1+1=10 สมการ 4 หมื่นล้าน สร้าง MTLS”

 

 

         

 

 

ติดตามบทสัมภาษณ์ได้ที่ : http://www.forbesthailand.com/people-detail.php?did=1267

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223