นายทัตเทพ ประสงค์ นักน้องนำวง So Hot จากค่าย Brick House

 

นายทัตเทพ ประสงค์(กอล์ฟ)

นักร้องนำวง So Hot ค่าย Brick House

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 48 / ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 55

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223