นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2560

 

นายประสิทธิ เข็มสวุรรณ

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยา-ป่าแหน จ.แม่ฮ่องสอน

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 39 / ป.โท สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 47

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ

ได้รับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9)

โดยเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

     ตามที่โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้ดำเนินโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ เผยแพร่ผลงานคุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายจำนวน 3 รางวัล สำหรับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9) นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินครูที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมให้ได้รับรางวัล รวม 3 คน ดังนี้
     1.นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยา-ป่าแหน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
     2.นางอรพินท์ แสนรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
     3.นางภคธีรา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อเกลือ ต.บ่อ-เกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


     ทั้งนี้ ครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9) จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223