นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ .. ประพันธ์/ขับร้อง เพลงคิดถึง มอนอ / ศิลปินวง For Life

 

นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์

ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 49 / ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 53 / เยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2552  

 

ผลงานล่าสุด : เพลงลูกหวัง 

โดย 

- เฉลิมชัย ไกลทุกข์ (ขวัญ) Vocal / Guitar ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รุ่นที่ 4 เครื่องมือเอก Violin 
- ปัญญา สุขม่วง (ตั้ม) Guitar ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รุ่นที่ 4 เครื่องมือเอก Classical Guitar 
- บุญชูเกียรติ ผัดผล (ยิม) Electric Guitar ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รุ่นที่ 6 เครื่องมือเอก Classical Guitar

 

 

 

 

ผลงาน :-

- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ ในเวทีดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ปี 52 และเป็นวงตัวแทนภาคเหนือแสดงคอนเสิร์ตกับวงคาราบาว "คอนเสิร์ตปันดาวคืนดิน" ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

- ศิลปิน ขวัญ For life

ประพันธ์/ขับร้อง เพลง คิดถึง มอนอ.

ประพันธ์/ขับร้อง เพลงเยาวชนคนเก่ง (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ)

- เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่อง

ผลงานอื่นๆ 

 

 

 

ติดตามผลงานศิษย์เก่าคนเก่งได้ที่ https://www.facebook.com/ajkwan.forlife

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223