ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

 

 

 

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ทุกท่าน

โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpgDSC01500.jpgDSC01514.jpgDSC01518.jpgDSC01520.jpgDSC01531.jpgDSC01536.jpgDSC01543.jpgDSC01547.jpgDSC01568.jpgDSC01571.jpgDSC01573.jpgDSC01581.jpgDSC01583.jpgDSC01588.jpgDSC01591.jpgDSC01594.jpgDSC01602.jpgDSC01639.jpg

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสมาคมนิสิตเก่า 12 มิ.ย.60
ศิษย์เก่ามอบเงินเข้ากองทุนฯ 19 พ.ค.60
ศิษย์เก่ามอบผลผลิตทางการเกษตร 16 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 16 พ.ค.60

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คำถามพบบ่อย

    • คำถาม : ศิษย์เก่าต้องการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Trainscript) ทางไปรษณีย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่าดาวน์โหลดใบคำร้อง NU 15 ที่ http://reg.nu.ac.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว 2 รูป แล้วส่งเอกสารมาที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 และแนบเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับละ 30 บาท แล้วแนบค่าธรรมเนียมส่งเอกสารคืน แบบ EMS จำนวน 30 บาท พร้อมจ่ายหน้าซองถึงตนเอง  

    • คำถาม : ศิษย์เก่าทำใบรับรองคูณวุฒิหาย จะขอใบรับรองคุณวุฒิใหม่ต้องทำอย่างไร

      คำตอบ :  ให้ศิษย์เก่ากรอกใบคำร้อง NU 21 แนบใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป และมาติดต่อที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ QS 

Facebook : nualumnifanpage

ปฏิทินกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8660-2 โทรสาร 0-5596-8609