ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ดร.กนกกานต์ วีระกุล

คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร รหัส 38 / ป.โท อุตสาหกรรมเกษตร รหัส 43

 

เข้ารับตำแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/PrnetworkSDU

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223