แนะนำศิษย์เก่า "อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ"

hof-56 11 25-02    อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   (ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 42 และปริญญาโท

    สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 46)

 

 

   "...ชื่อของสมเด็จพระนเรศวร เป็นชื่อของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ทำงานที่ไหน ขอให้รักษา

เกียรติยศของเราไว้ด้วย ทุกๆ อย่างเป็นการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ถ้าหากเราต้องใจศึกษาค้นคว้า และรักในการเรียนรู้

เราก็จะพัฒนาตนเอง เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยของเรามีวันนี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ รุ่นหลัง ที่ตอนนี้มีหลาย

อย่างที่พร้อมนการส่งเสริมการเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ

ชาติของเรา เหมือนกับที่สมเด็จพระนเรศวรได้ทำให้ประเทศไทยของเรามีวันนี้" .. ความตอนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ในการบรรยาย "ภาษาไทยในเวทีอาเซียน" ณ โรงละคร อาคาร QS

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223