แนะนำศิษย์เก่า "อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ"

hof-56 11 25-01    อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   (ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 42

   และปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 46)


   "...ตอนที่เรียน ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้เรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับน้อง การเข้ากิจกรรม การออก

พื้นที่ จะเป็นประโยชน์อะไร แต่ว่าเมื่อได้เข้าสู่ชีวิตการทำงานจริงๆ ได้พบว่าสิ่งนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้เราโดดเด่นในวงงาน

และเป็นที่ยอมรับ ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป" .. ความหนึ่งจากบทสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ในการบรรยายหัวข้อ "ภาษาไทยในเวทีอาเซียน" ณ โรงละคร อาคาร QS


ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุกดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และ มจธ.

ดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook : nualumnifanpageงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596-1223